Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

System Paradigm 722 Real-Time to pierwszy na świecie zintegrowany system podawania insuliny za pomocą pompy z ciągłym odczytem glikemii w czasie rzeczywistym. Teraz po raz pierwszy zintegrowano ciągły monitoring glikemii w czasie rzeczywistym z pompą insulinową. Pierwszy w swojej klasie system daje pacjentowi stały wgląd w poziomy glikemii i możliwość natychmiastowej interwencji. Niedostępna wcześniej możliwość ułatwia Tobie i lekarzom optymalizację leczenia.

 

Kalkulator Bolusa
Proponowany system ma również opatentowany Kalkulator Bolusa, który pomaga pacjentom w matematycznych obliczeniach w celu zredukowania błędów obliczeniowych, polepszenia trafności dawkowania oraz unikania hiper - i hipoglikemii poposiłkowych. Za dotknięciem kilku przycisków Kalkulator Bolusa wykorzystując ustawienia personalne pacjenta, odczyt poziomu glukozy, wprowadzoną ilość wymienników i poziomy insuliny aktywnej sugeruje wielkość bolusa.

 

 

 

 

Elementy systemu Paradigm:

- Transmiter
Transmiter komunikujący się drogą radiową (RF) z pompą pozwala na prawdziwą elastyczność. Dane z transmitera są przesyłane do pompy bezprzewodowo za pomocą fal radiowych dzięki temu pacjent ma zapewniony pełen komfort. Transmiter jest mały, dyskretny i wodoodporny, dlatego też można nosić go bez przerwy.

- Sensor
Sensor stale badający poziom cukru zapewnia rzeczywisty wgląd w poziomy glikemii. Zakładanie małego sensora jest bardzo proste i właściwie bezbolesne. Pomiar aktualnych poziomów glukozy w płynie śródtkankowym jest uzupełniany pomiarami z palca. Dokładność ciągłego monitorowania glikemii jest dowiedziona w licznych opublikowanych pracach naukowych.

- Transmiter MiniLink jest dyskretny
Transmiter MiniLink ma wyjątkowo gładką powierzchnię i jest bardzo cienki. Praktycznie płasko przylega do skóry nie tworząc znacznego zgrubienia. Bezprzewodowy - działa w zasadzie w każdym miejscu na ciele, pod każdym rodzajem ubrania.

 

Pompa Paradigm 722 z nowymi funkcjami
Pompa Paradigm 722 oferuje rzeczywiste innowacje. Odczyty poziomu glukozy w czasie rzeczywistym, strzałki pokazujące aktualny trend oraz wykresy glikemii z ostatnich 3 i 24 godzin pomagają pacjentowi zrozumieć więcej w jego kontroli glikemii i polepszyć zarządzanie cukrzycą. Oczywiście Medtronic MiniMed oferuje znane już funkcje pomp, będące kontynuacją cech poprzednich modeli, między innymi łatwość w obsłudze menu oraz miliony testów bezpieczeństwa, które pozwalają na proste i niezawodne użytkowanie. System został wymyślony tak, aby ułatwić życie Tobie i Twojemu lekarzowi. Dane z pompy zawierające faktyczne przykłady poziomów glukozy i retrospektywne trendy można łatwo ściągnąć z pompy insulinowej do komputera. Dzięki analizie trendów można łatwiej udoskonalić terapię dokonując drobnych korekt przepływów bazalnych i innych ustawień. Pompa posiada menu w języku polskim.

 

 

 

 

Zasada działania Systemu Paradigm 722
Niewielka elektroda enzymatyczna nazywana również sensorem zakładana jest zazwyczaj w okolicach brzucha. Sensor umieszcza się w ciele bezboleśnie za pomocą specjalnego urządzenia. Elektroda, w zależności od poziomu glukozy w płynie śródtkankowym przekazuje sygnał elektryczny do transmitera, który z kolei dane przesyła do pompy.

Uaktualniane odczyty poziomu glukozy wyświetlane są co pięć minut na ekranie. Na ekranie pojawia się zatem 288 odczytów z aktualnym poziomem cukru dziennie w milimolach albo w miligramach. Na ekranie widoczny jest nie tylko aktualny poziom. Mogą być również dostępne wykresy poziomów glukozy z ostatnich 3 albo 24 godzin. Doskonale pokazują one wpływ jedzenia, wysiłku fizycznego, insuliny czy leków podczas choroby na kontrolę glikemii i pomagają w ewentualnych korektach terapii.

Tansmiter jest połączony z elektrodą i przytwierdzony do skóry za pomocą specjalnego plastra. Elementy systemu pozwalają na komunikację w czasie rzeczywistym. Dzięki komunikacji radiowej transmiter i pompa mogą pozostać rozdzielone i nie muszą być połączone ze sobą kablem. Zasięg, w obrębie którego "widzą się" to 2 metry. W przypadku oddalenia na dłuższy czas (nie dłuższy niż 40 min.) w odległości przekraczającej 2 m komunikacja zostaje zakłócona, jednak wystarczy tylko odległość tę zmniejszyć poniżej 2 m - urządzenia natychmiast znów "dostrzegają się". Jeśli rozłączenie trwało dłużej niż 40 min. - ponowne nawiązanie komunikacji to kwestia naciśnięcia kilku przycisków, by pompa na nowo znalazła zgubiony sensor. Sensor i transmiter są całkowicie wodoodporne. Osoby używające pompy 722 bez obaw mogą z transmiterem kąpać się, brać prysznic albo pływać.

System MiniMed Paradigm musi być kalibrowany przynajmniej raz na 12 godzin. Kalibracja jest łatwym i prostym zadaniem, polegającym na wprowadzeniu do pompy pomiaru z glukometru. Korzystając z ciągłego monitoringu glukozy pacjent powinien nadal mierzyć cukier glukometrem przed posiłkami oraz przed pójściem spać. Dla stuprocentowej pewności nieprawidłowy wynik uzyskany na ekranie należy potwierdzić badaniem z glukometru. Takie potwierdzenie zalecane jest przed podjęciem decyzji dotyczących podania konkretnej ilości insuliny. Używanie stałego monitorowania glikemii jako przewodnika w terapii pacjenta polepsza kontrolę glikemii, która redukuje ryzyko późnych powikłań.

Alarmy
Alarm dźwiękowy lub wibracyjny pojawia się wtedy, gdy poziom glukozy wykracza poza ustawiony przez użytkownika zakres. Alarmy mogą być ustawione tak, aby odpowiadały indywidualnej wrażliwości progów, pasując do unikalnych potrzeb pacjenta. Różni pacjenci odczuwają hipoglikemię przy różnych poziomach. Niektórzy chcieliby, aby pompa informowała ich, kiedy cukier znajduje się w okolicach 80, aby zapobiec ewentualnemu spadkowi, dla innych wartością graniczną będzie np. poziom 70, po przekroczeniu którego pompa włączy alarm. Podobnie jest z górnymi wartościami granicznymi. Dla niektórych będzie to 140 mg%, ale dla innych 160 mg%. W razie potrzeby alarmy mogą być również całkowicie wyłączone. Gdy pompa otrzymuje wyniki zbyt wysokich lub zbyt małych poziomów, automatycznie wyświetla pomocne wskazówki dotyczące koniecznego działania. W licznych badaniach udowodniono, że używanie ciągłego monitorowania glikemii prowadzi do wykrywania hipo i hiperglikemii, które mogą pozostać nie wykryte mierząc cukier jedynie glukometrem albo badając Hba1c. Alarmy informujące o hipo i hiper pomagają zatem pacjentowi utrzymywać cukry w zaprogramowanym zakresie, dzięki czemu nietrudno uzyskać dobrą kontrolę.

Strzałki trendów
Obok aktualnego poziomu na ekranie pojawiają się również pojedyncze albo podwójne strzałki w górę albo w dół w zależności od stopnia i kierunku zmiany trendu glukozy. Jedna strzałka pokazuje, że poziom glukozy spada lub wzrasta od 1 do 2 mg/dl w ciągu minuty przez ostatnie 20 min. Dwie strzałki informują, że poziom glukozy spada lub rośnie więcej niż 2 mg na minutę przez ostatnie 20 min. Podwójne strzałki sugerują zatem gwałtowny wzrost lub spadek. Ta informacja, która jest dostępna dzięki używaniu ciągłego monitorowania glikemii, również pomaga redukować czas spadków i wzrostów glukozy we krwi oraz poziomu HbA1c. Dzięki strzałkom trendu wiemy jakie podjąć działanie, aby cukier jak najszybciej wrócił do normy.

Inne przydatne funkcje
Podobnie jak poprzedni model, pompa 722 posiada opatentowany udoskonalony Kalkulator Bolusa, który opierając się na osobistych ustawieniach, ilości jedzenia, odczycie glukozy oraz ilości aktywnej insuliny sugeruje dawkę insuliny potrzebną na posiłek lub też na skorygowanie hiperglikemii. Zawiera szerokie zakresy ustawień personalnych; przeliczniki - ilość insuliny na 1 wymiennik, o ile jedna jednostka w poszczególnych porach dnia zbija cukier, jakie są oczekiwane wartości glukozy, jaki jest indywidualny czas działania insuliny. Wszystko, co musi zrobić pacjent to raz wprowadzić ustawienia osobiste a potem jedynie wstukać do pompy poziom cukru i ilość jedzenia a pompa zasugeruje ilość potrzebnej insuliny. Dzięki temu dozowanie jej staje się prostsze i dokładniejsze.

W pompie można zaprogramować zindywidualizowane zakresy wartości docelowych poziomów glukozy. Kiedy poziom glukozy we krwi pacjenta wykracza poza wyznaczone progi, pompa na podstawie aktualnego poziomu i oczekiwanych w poszczególnych dniach wartości sugeruje dawki korekcyjne.

Pacjent w odpowiedzi na stres, chorobę czy zmiany aktywności fizycznej może szybko reagować regulując ilości insuliny w bazie. Ma do dyspozycji funkcję czasowej zmiany bazy tzn. zwiększanie albo zmniejszanie bazy podstawowej w procentach albo poprzez ustawienie poziomu na czas od 30 minut do 24 godzin. Dla osób zapominalskich doskonałym wynalazkiem jest funkcja zwana BG Reminder. Jeśli zapominasz o skontrolowaniu poziomu cukru po posiłku - pompa Ci o tym przypomni dzięki funkcji nazywanej Blood Glucose Reminder. Wbudowany w Menu, ustawiany na 30 min do 5 godzin po posiłku zapewnia komfort. Nawet, jeśli pacjent zapomni - pompa nigdy!

Bezpieczeństwo i wytrzymałość, które dają spokój każdego dnia
Blokada umożliwia zablokowanie klawiszy podobnie jak w telefonie komórkowym, w celu zapobiegnięcia zaprogramowaniu pompy przez przypadkowe naciśnięcie przycisków. Pomaga, zatem uzyskać pewność, że w leczeniu nie ma przypadkowych naciśnięć i pompa wykonuje tylko i wyłącznie nasze celowe zamierzenia. Blokada jest pomocna przede wszystkim dla rodziców i opiekunów, którzy chcą zabezpieczyć ją przed ewentualnym majsterkowaniem przez dzieci. Bezpieczeństwo zapewnia także funkcja zachowywania i odzyskiwania ustawień. Wszystkie aktualne ustawienia mogą być zdublowane i zachowane. Jeśli ustawienia pompy są wyczyszczone albo utracone z jakiegoś powodu, pacjent może odzyskać ostatnio zachowane ustawienia. Dla osób żyjących w ciągłym ruchu przydatne są również alarmy niskiego poziomu insuliny. Pojawia się automatycznie, ustawiony na jednostki lub czas, który pozostał do wyczerpania rezerwuaru. Zapewnia pacjentowi spokój poprzez śledzenie zapotrzebowania na insulinę i informowanie o konieczności zmiany rezerwuaru i zestawu infuzyjnego. Dla wszystkich ludzi, którzy codziennie noszą pompę istotną kwestią jest również jej wodoodporność. Pompa 722 jest odporna na zachlapanie i chwilowe zanurzenie w wodzie.

Łatwa obsługa i programowanie pompy
Menu Paradigm 722 jest polskojęzyczne, skonstruowane w bardzo logiczny, uporządkowany sposób na zasadzie menu telefonu komórkowego. Kolejność poszczególnych pozycji menu wynika z częstotliwości ich użytkowania. Dlatego też obsługa jest mało skomplikowana i prosta do nauczenia. To, co również odróżnia pompę 722 od 712 to ikony wyświetlacza. W przypadku 722 nie trzeba naciskać żadnego przycisku, aby dowiedzieć się, jaki jest stan baterii, poziom insuliny i czas. Pompy zasilane są zawsze dostępną baterią alkaliczną AAA.

Pompa 722 - urządzenie nowej generacji
O pompie 722 wiecie już bardzo dużo. Jak łatwo zauważyć jest to maszynka, która naprawdę może ułatwić życie. Świadomość, że przez cały czas mamy dostęp do poziomów cukrów, że jest coś co bez przerwy czuwa nad tym aby cukier nie spadł poniżej dolnej granicy i nad tym, aby zbyt wysoki nie niszczył organizmu od środka - jest czymś nieprawdopodobnym! A jednak już możliwym! To kolejny krok w rozwoju najnowocześniejszych technologii postawiony przez firmę Medtronic MiniMed.

 źródło: pompy-medtronic.pl

Koniecznie polub nasz profil na FB i bądź na bieżąco!

 

Partnerzy

 

 

Tworzenie stron www
© 2019 Klinikadiabetyka
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Uprzejmie informujemy, że serwis Klinikadiabetyka wykorzystuje pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu dopasowywania wyświetlanych treści oraz analizowania ruchu na stronie. Domyślnie przeglądarka zezwala na zapisywanie powyższych informacji na urządzeniu końcowym Użytkownika, pamiętaj jednak, że zawsze możesz wyłączyć tę funkcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Jeśli zgadzasz się na powyższe warunki kliknij przycisk "Akceptuję".
Akceptuję